Ensiaskeleet

Sce­ne Arts on otta­nut ensias­ke­leen­sa! Pus­kem­me maa­il­mal­le myös tämän Bäk­kä­ri-blo­gin, johon päi­vit­te­lem­me ajan­koh­tai­sia jut­tu­ja, video­pät­kiä ja muu­ta kiinnostavaa.

Pää on pyö­räl­lä kai­kis­ta niis­tä makeis­ta jutuis­ta, joi­ta alku­tai­pa­leel­la on jo kerit­ty koke­maan. Tun­nel­ma on jän­nit­ty­nyt, odot­ta­va ja ennen kaik­kea tosi innos­tu­nut. Seu­raa­via aske­lia on tuhan­sit­tain ja raa­ka duu­ni on vää­jää­mät­tä edessäpäin.

Jaa bloggaus!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Sähköposti
Tulosta