BÄKKÄRI

Bäkkäri on Scene Artsin blogi. Tervetuloa lukemaan, kuuntelemaan ja katselemaan!

Tulokulmat – arvot arvoon arvattavaan

Eilen jul­kai­sim­me net­ti­si­vuil­le Sce­ne Art­sin tulo­kul­mat, eli toi­min­taam­me ohjaa­vat aja­tuk­set ja arvot. Hyvin nopeas­ti fir­man suun­nit­te­lu­puu­his­sa tulee sii­hen tulok­seen, että arvo­jen kaut­ta kaik­ki teke­mi­nen on

Lue kokonaan +