Artimaa Akatemia

Haluai­sit­ko oppia omak­si ilok­se­si väreis­tä, som­mit­te­lus­ta sekä eri pii­rus­tus- ja maa­laus­tek­nii­kois­ta? Arti­maa Aka­te­mia vas­taa tähän tar­pee­seen aikuis­ten kuva­tai­de­tun­tien muodossa.

Opis­ke­lu on lep­pois­ta ja kokei­le­vaa “sään­nöt on teh­ty rikot­ta­vak­si” ‑asen­teel­la. Et tar­vit­se mitään aikai­sem­paa koke­mus­ta piir­tä­mi­ses­tä tai maalaamisesta!

Kol­men ker­ran aikuis­ten kuva­tai­de­kou­lu­pa­ket­ti (3 x 2 h, 240 €) pureu­tuu kuva­tai­teen perus­asioi­hin. Suo­sit­te­len käy­mään tämän perus­kurs­sin poh­ja­kou­lu­tuk­sek­si tule­viin Arti­maa aka­te­mian kuva­tai­de­tun­tei­hin. Jokai­sel­la tun­nil­la tutus­tum­me kuvan teke­mi­sen perus­asioi­hin ja eri tek­niik­kaan. Halu­tes­sa­si voit vali­ta yksit­täi­sen kiin­nos­ta­van aihea­lu­een ja osal­lis­tua sil­le tunnille.

Kah­den tun­nin mit­tai­nen opin­to­ker­ta mak­saa 85 €.

Arti­maa Aka­te­mian aikuis­ten kuva­tai­de­kurs­si­tar­jon­nan löy­dät verk­ko­kau­pas­ta­ni.

Valitse näistä!

Tutus­tum­me värien kieh­to­vaan maa­il­maan ja värio­pin perus­asioi­hin Hen­ri Matis­sen ja Vincent Van Gog­hin maa­laus­ten inspiroimana.

Vaha­lii­tu­vä­ri­tek­niik­ka. Kes­to 2 tuntia.

Miten maa­lauk­sen som­mit­te­lu tekee kuvas­ta kiin­nos­ta­van? Miten saan luo­tua syvyysvaikutelmaa?

Akva­rel­li­maa­laus­tek­niik­ka. Kes­to 2 tuntia.

Ren­tou­du­taan ja anne­taan vii­van viedä!

Man­da­loi­den kieh­to­va maa­il­ma. Zen­tangle-tus­si­pii­rus­tus ja puu­vä­rit. Kes­to 2 tuntia.

Artimaa Akatemia

Haluai­sit­ko oppia omak­si ilok­se­si väreis­tä, som­mit­te­lus­ta sekä eri pii­rus­tus- ja maa­laus­tek­nii­kois­ta? Arti­maa Aka­te­mia vas­taa tähän tar­pee­seen aikuis­ten kuva­tai­de­tun­tien muodossa.

Opis­ke­lu on lep­pois­ta ja kokei­le­vaa “sään­nöt on teh­ty rikot­ta­vak­si” ‑asen­teel­la. Et tar­vit­se mitään aikai­sem­paa koke­mus­ta piir­tä­mi­ses­tä tai maalaamisesta!

Kol­men ker­ran aikuis­ten kuva­tai­de­kou­lu­pa­ket­ti (3 x 2 h, 240 €) pureu­tuu kuva­tai­teen perus­asioi­hin. Suo­sit­te­len käy­mään tämän perus­kurs­sin poh­ja­kou­lu­tuk­sek­si tule­viin Arti­maa aka­te­mian kuva­tai­de­tun­tei­hin. Jokai­sel­la tun­nil­la tutus­tum­me kuvan teke­mi­sen perus­asioi­hin ja eri tek­niik­kaan. Halu­tes­sa­si voit vali­ta yksit­täi­sen kiin­nos­ta­van aihea­lu­een ja osal­lis­tua sil­le tunnille.

Kah­den tun­nin mit­tai­nen opin­to­ker­ta mak­saa 85 €.

Arti­maa Aka­te­mian aikuis­ten kuva­tai­de­kurs­si­tar­jon­nan löy­dät verk­ko­kau­pas­ta­ni.

 

Valitse näistä!

Tutus­tum­me värien kieh­to­vaan maa­il­maan ja värio­pin perus­asioi­hin Hen­ri Matis­sen ja Vincent Van Gog­hin maa­laus­ten inspiroimana.

Vaha­lii­tu­vä­ri­tek­niik­ka. Kes­to 2 tuntia.

Miten maa­lauk­sen som­mit­te­lu tekee kuvas­ta kiin­nos­ta­van? Miten saan luo­tua syvyysvaikutelmaa?

Akva­rel­li­maa­laus­tek­niik­ka. Kes­to 2 tuntia.

Ren­tou­du­taan ja anne­taan vii­van viedä!

Man­da­loi­den kieh­to­va maa­il­ma. Zen­tangle-tus­si­pii­rus­tus ja puu­vä­rit. Kes­to 2 tuntia.

© 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. 

Design & koodi: Blue Flame Stories