Paint & Create ‑tapahtumat

”Minä en ole luo­va. Minä­kin haluai­sin oppia maa­laa­maan. Olen vii­mek­si maa­lan­nut kou­luai­koi­na­ni. Ope­ta Mar­git minua! Mis­tä läh­ti­sin liikkeelle?”

Pää­tin vas­ta­ta näi­hin pyyn­töi­hin ja luo­da unoh­tu­mat­to­mia maa­laus­het­kiä ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä – kui­ten­kin vah­vas­ti ope­tuk­sel­li­sel­la otteel­la. Syn­tyi­vät mata­lan kyn­nyk­sen avoi­met Paint &  Crea­te ‑maa­laus­ta­pah­tu­mat. Tavoit­tee­na on, että avoi­mis­ta maa­laus­ta­pah­tu­mis­ta läh­det­täi­siin kotiin hymy huu­lil­la, ren­tou­tu­nee­na, omaa luo­vuut­ta herä­tel­lei­nä ja uut­ta oppi­nei­na. Sata­ma­ka­tu 17:n upea IDEAA Design ‑tila on kuin luo­tu atel­jeek­si, jos­sa valo tul­vii maa­laus­ti­laan kor­keis­ta kaa­ri-ikku­nois­ta. 

Avoi­mien maa­laus­ta­pah­tu­mien lisäk­si jär­jes­tän yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia. Ne sopi­vat erin­omai­ses­ti työ­paik­ko­jen tyhy-toi­min­taan, polt­ta­rioh­jel­mak­si, baby shower ‑kut­suil­le tai vaik­ka­pa syn­ty­mä­päi­vä­oh­jel­mak­si. Annan teil­le tar­jouk­sen yksi­tyis­ti­lai­suu­des­ta halua­ma­nan­ne ajan­koh­ta­na. Tulen myös työ­pai­kal­len­ne pitä­mään maa­laus­ta­pah­tu­man, jol­loin voim­me suun­ni­tel­la vaik­ka­pa tee­mal­li­sen yhteis­maa­lauk­sen yri­tyk­sen­ne tiloi­hin. Ota yhteyt­tä margit@artimaa.com tai puhe­li­mit­se 050 5010 006 ja pyy­dä tar­jous! 

Seu­raa­vat avoi­met maa­laus­ta­pah­tu­mat ja Arti­maa Aka­te­mian aikuis­ten kuva­tai­de­kurs­si­tar­jon­ta verk­ko­kau­pas­sa­ni.

Valitse näistä!

Tut­tu kon­sep­ti, jos­sa osal­lis­tu­jat tuo­vat halu­tes­saan muka­naan oman juo­man, ja minä tar­joan upeat puit­teet, lasit ja maa­laus­tar­vik­keet sekä ope­tuk­sen. Maa­laam­me abstrak­tia tai­det­ta akryy­li­vä­reil­lä. Mikä­li sinul­la on jo oma visio sii­tä, mitä haluat maa­la­ta, saat sen toki toteut­taa. Mitään aikai­sem­paa koke­mus­ta maa­laa­mi­ses­ta et tar­vit­se. Minä ohjaan vas­ta-alka­jia ja pidem­mäl­le ehti­nei­tä maa­la­rei­ta hei­dän läh­tö­ta­sos­taan käsin. Tavoit­tee­na on luo­mi­sen ilo ja ren­to yhdessäolo.

Kes­to 2,5 tuntia.

Tam­pe­reen paah­ti­mon Han­na­ma­ri Rin­ki­nen (#tyt­tö­paah­taa) joh­dat­taa mei­dät tuok­su­vaan ja mais­tu­vaan kah­vie­lä­myk­seen. Mais­te­lem­me kol­me eri kah­vi­laa­tua, ja sen jäl­keen siir­rym­me maa­laa­maan abstrak­tia tai­det­ta akryy­li­vä­reil­lä samal­la ideal­la kuin Paint & Wine ‑tapah­tu­mis­sa. Tapah­tu­ma sopii myös erin­omai­ses­ti yri­tyk­sil­le. 

Kes­to 3 tuntia.

Kuk­ka­kim­pus­ta abstrak­tik­si tai­de­teok­sek­si tai esit­tä­väk­si kuk­ka­maa­lauk­sek­si – Paint & Flower tapah­tuu yhteis­työs­sä Hopia­Hi­pun Tei­ja Sil­ve­rin kans­sa. Sido pie­ni kimp­pu ja maa­laa se sen jäl­keen akryy­li­vä­rein. Tapah­tu­ma sopii erin­omai­ses­ti polt­ta­reil­le tai baby shower ‑ohjel­mak­si.

Kes­to 3–3,5 tuntia.

 

Paint & Create ‑tapahtumat

”Minä en ole luo­va. Minä­kin haluai­sin oppia maa­laa­maan. Olen vii­mek­si maa­lan­nut kou­luai­koi­na­ni. Ope­ta Mar­git minua! Mis­tä läh­ti­sin liikkeelle?”

Pää­tin vas­ta­ta näi­hin pyyn­töi­hin ja luo­da unoh­tu­mat­to­mia maa­laus­het­kiä ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä – kui­ten­kin vah­vas­ti ope­tuk­sel­li­sel­la otteel­la. Syn­tyi­vät mata­lan kyn­nyk­sen avoi­met Paint &  Crea­te ‑maa­laus­ta­pah­tu­mat. Tavoit­tee­na on, että avoi­mis­ta maa­laus­ta­pah­tu­mis­ta läh­det­täi­siin kotiin hymy huu­lil­la, ren­tou­tu­nee­na, omaa luo­vuut­ta herä­tel­lei­nä ja uut­ta oppi­nei­na. Sata­ma­ka­tu 17:n upea IDEAA Design ‑tila on kuin luo­tu atel­jeek­si, jos­sa valo tul­vii maa­laus­ti­laan kor­keis­ta kaa­ri-ikku­nois­ta. 

Avoi­mien maa­laus­ta­pah­tu­mien lisäk­si jär­jes­tän yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia. Ne sopi­vat erin­omai­ses­ti työ­paik­ko­jen tyhy-toi­min­taan, polt­ta­rioh­jel­mak­si, baby shower ‑kut­suil­le tai vaik­ka­pa syn­ty­mä­päi­vä­oh­jel­mak­si. Annan teil­le tar­jouk­sen yksi­tyis­ti­lai­suu­des­ta halua­ma­nan­ne ajan­koh­ta­na. Tulen myös työ­pai­kal­len­ne pitä­mään maa­laus­ta­pah­tu­man, jol­loin voim­me suun­ni­tel­la vaik­ka­pa tee­mal­li­sen yhteis­maa­lauk­sen yri­tyk­sen­ne tiloi­hin. Ota yhteyt­tä margit@artimaa.com tai puhe­li­mit­se 050 5010 006 ja pyy­dä tar­jous! 

Seu­raa­vat avoi­met maa­laus­ta­pah­tu­mat ja Arti­maa Aka­te­mian aikuis­ten kuva­tai­de­kurs­si­tar­jon­ta verk­ko­kau­pas­sa­ni.

Valitse näistä!

Tut­tu kon­sep­ti, jos­sa osal­lis­tu­jat tuo­vat halu­tes­saan muka­naan oman juo­man, ja minä tar­joan upeat puit­teet, lasit ja maa­laus­tar­vik­keet sekä ope­tuk­sen. Maa­laam­me abstrak­tia tai­det­ta akryy­li­vä­reil­lä. Mikä­li sinul­la on jo oma visio sii­tä, mitä haluat maa­la­ta, saat sen toki toteut­taa. Mitään aikai­sem­paa koke­mus­ta maa­laa­mi­ses­ta et tar­vit­se. Minä ohjaan vas­ta-alka­jia ja pidem­mäl­le ehti­nei­tä maa­la­rei­ta hei­dän läh­tö­ta­sos­taan käsin. Tavoit­tee­na on luo­mi­sen ilo ja ren­to yhdessäolo.

Kes­to 2,5 tuntia.

 

Tam­pe­reen paah­ti­mon Han­na­ma­ri Rin­ki­nen (#tyt­tö­paah­taa) joh­dat­taa mei­dät tuok­su­vaan ja mais­tu­vaan kah­vie­lä­myk­seen. Mais­te­lem­me kol­me eri kah­vi­laa­tua, ja sen jäl­keen siir­rym­me maa­laa­maan abstrak­tia tai­det­ta akryy­li­vä­reil­lä samal­la ideal­la kuin Paint & Wine ‑tapah­tu­mis­sa. Tapah­tu­ma sopii myös erin­omai­ses­ti yrityksille.

Kes­to 3 tuntia.

Kuk­ka­kim­pus­ta abstrak­tik­si tai­de­teok­sek­si tai esit­tä­väk­si kuk­ka­maa­lauk­sek­si – Paint & Flower tapah­tuu yhteis­työs­sä Hopia­Hi­pun Tei­ja Sil­ve­rin kans­sa. Sido pie­ni kimp­pu ja maa­laa se sen jäl­keen akryy­li­vä­rein. Tapah­tu­ma sopii erin­omai­ses­ti polt­ta­reil­le tai baby shower ‑ohjel­mak­si.

Kes­to 3–3,5 tuntia.

© 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. 

Design & koodi: Blue Flame Stories