Milloin viimeksi kysyit kodiltasi, mitä sille kuuluu?

Korostaako valaistus kodin parhaita puolia?

Ovatko kotisi pinnat kunnossa?

Onko kodissasi levollinen äänimaisema?

Keskustelevatko huoneet toistensa kanssa?

Imartelevatko tapettivalinnat tiloja?

Onko ympärilläsi mielihyväkalusteita?

Tukeeko kotikokemuksesi elämänhallintaa?

Jos kysy­myk­set sai­vat har­tia­si pai­nu­maan syväl­le soh­van uume­niin, ota minuun yhteyt­tä! Tulen mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le Pir­kan­maal­la. Hoi­de­taan koti­suh­tee­si uuteen kukoistukseen!

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

Mar­git Arti­maa
Tai­deo­rien­toi­tu­nut sisustussuunnittelija

Tiesitkö, että taide on oivallinen tapa viimeistellä sisustus?

Juu­ri tämä on sisus­tus­fi­lo­so­fia­ni ydin­osaa­mis­ta. Maa­laan abstrak­te­ja tau­lu­ja, joil­la vii­meis­te­lem­me kodin väri­maa­il­man yhte­näi­sek­si kokonaisuudeksi.

Taidetta yksityisille ja yrityksille

Haluai­sit­ko per­soo­nal­li­sen sisus­tus­ta tuke­van tai­de­teok­sen juu­ri sinun kotii­si? Maa­laan väri­toi­vei­den­ne mukai­sen abstrak­tin teok­sen omal­la yksi­löl­li­sel­lä käsialallani.

1. Tulen ilmai­sel­le arvioin­ti­käyn­nil­le (Pir­kan­maa) tai voim­me kes­kus­tel­la etä­nä video­yh­tey­den avul­la teok­sen tyy­lis­tä, väri­maa­il­mas­ta, koos­ta ja sijoi­tus­pai­kas­ta.
2. Teen halu­tes­san­ne väri­mal­li­luon­nok­sen. Tämän luon­nok­sen voi jat­kos­sa ottaa mukaan liik­kee­seen esi­mer­kik­si ver­ho­jen tai tapet­tien suun­nit­te­lua var­ten.
3. Teok­sen maa­laa­mi­nen, johon tuli­si vara­ta aikaa kol­me viik­koa.
4. Teok­sen luo­vu­tus asiak­kaal­le sovi­tul­la tavalla.

Innos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä!

Maa­la­sin uudis­tu­nee­seen ja laa­jen­tu­nee­seen Bou­tique Hotel­li Lil­la­nin Deluxe-huo­nei­siin, sviit­tiin ja ravin­to­laan yhdek­sän tai­de­teok­sen har­mo­ni­sen koko­nai­suu­den. Teos­ten suun­nit­te­lu toteu­tet­tiin yhdes­sä väri- ja mate­ri­aa­li­va­lin­to­jen kanssa.

Jos olet kiin­nos­tu­nut yri­tyk­sen­ne visu­aa­li­sen ilmeen luo­mi­ses­ta tai­teen kei­noin, voin maa­la­ta toi­mi­ti­laan­ne abstrak­tin teok­sen, joka tukee yri­tyk­sel­len­ne valit­tua väri­maa­il­maa. Tai voin maa­la­ta väri­kyl­läi­sen teok­sen, joka antaa ener­gi­aa työ­ti­laan­ne tai neu­vot­te­lu­huo­nee­seen­ne. Hyvin suun­ni­tel­tu abstrak­ti teos voi toi­mia myös esi­mer­kik­si verk­ko­neu­vot­te­lui­den­ne taustana.

Lisää kuvia Ins­ta­gra­mis­sa!

Akus­tiik­ka­le­vyil­le toteu­te­tut maa­lauk­set paran­ta­vat kotien ja esi­mer­kik­si toi­mis­to­ti­lo­jen akus­tiik­kaa peh­men­tä­mäl­lä ääni­maa­il­maa ja pois­ta­mal­la kaikumista.

Yhden suu­ren lisäk­si, tai sijaan, voim­me raken­taa akus­toi­van teos­ko­ko­nai­suu­den pie­nem­mis­tä maalauksista.

Lisää kuvia: Ins­ta­gram

Taidetta yksityisille ja yrityksille

Haluai­sit­ko per­soo­nal­li­sen sisus­tus­ta tuke­van tai­de­teok­sen juu­ri sinun kotii­si? Maa­laan väri­toi­vei­den­ne mukai­sen abstrak­tin teok­sen omal­la yksi­löl­li­sel­lä käsialallani.

1. Tulen ilmai­sel­le arvioin­ti­käyn­nil­le (Pir­kan­maa) tai voim­me kes­kus­tel­la etä­nä video­yh­tey­den avul­la teok­sen tyy­lis­tä, väri­maa­il­mas­ta, koos­ta ja sijoituspaikasta.

2. Teen halu­tes­san­ne väri­mal­li­luon­nok­sen. Tämän luon­nok­sen voi jat­kos­sa ottaa mukaan liik­kee­seen esi­mer­kik­si ver­ho­jen tai tapet­tien suun­nit­te­lua varten.

3. Teok­sen maa­laa­mi­nen, johon tuli­si vara­ta aikaa kol­me viikkoa.

4. Teok­sen luo­vu­tus asiak­kaal­le sovi­tul­la tavalla.

Innos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä!

 

Maa­la­sin uudis­tu­nee­seen ja laa­jen­tu­nee­seen Bou­tique Hotel­li Lil­la­nin Deluxe-huo­nei­siin, sviit­tiin ja ravin­to­laan yhdek­sän tai­de­teok­sen har­mo­ni­sen koko­nai­suu­den. Teos­ten suun­nit­te­lu toteu­tet­tiin yhdes­sä väri- ja mate­ri­aa­li­va­lin­to­jen kanssa.

Jos olet kiin­nos­tu­nut yri­tyk­sen­ne visu­aa­li­sen ilmeen luo­mi­ses­ta tai­teen kei­noin, voin maa­la­ta toi­mi­ti­laan­ne abstrak­tin teok­sen, joka tukee yri­tyk­sel­len­ne valit­tua väri­maa­il­maa. Tai voin maa­la­ta väri­kyl­läi­sen teok­sen, joka antaa ener­gi­aa työ­ti­laan­ne tai neu­vot­te­lu­huo­nee­seen­ne. Hyvin suun­ni­tel­tu abstrak­ti teos voi toi­mia myös esi­mer­kik­si verk­ko­neu­vot­te­lui­den­ne taustana.

Lisää kuvia Ins­ta­gra­mis­sa!

 

Akus­tiik­ka­le­vyil­le toteu­te­tut maa­lauk­set paran­ta­vat kotien ja esi­mer­kik­si toi­mis­to­ti­lo­jen akus­tiik­kaa peh­men­tä­mäl­lä ääni­maa­il­maa ja pois­ta­mal­la kai­ku­mis­ta. Yhden suu­ren lisäk­si, tai sijaan, voim­me raken­taa akus­toi­van teos­ko­ko­nai­suu­den pie­nem­mis­tä maalauksista.

Lisää kuvia: Ins­ta­gram

© 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. 

Design & koodi: Blue Flame Stories